เงื่อนไขการรับประกัน

บจก.สยามเอวีเอสรับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี โดยการใช้งานปกติ ไม่เกินspec ของหม้อแปลง