การสั่งซื้อและชำระเงิน

การสั่งซื้อและชำระเงิน

เลือกสินค้าหน้าเว็บทำการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บและดำเนินการชำระเงินโดนการโอนเข้าบัญชี
หลังจากโอนแจ้ง ชื่อ ที่อยู่พร้อมเบอร์โทร ผู้รับ ลูกค้าจะได้รับเงิน ภาย 2-3 วันทำการ


 บจก. สยามเอวีเอส ธนาคารทหารไทย กระแสรายวัน เลขที่ 2391000193


 บจ.สยามเอวีเอส ธนาคาร กรุงเทพ สะสมทรัพย์ เลขที่ 068-7-07076-3

บจ.สยามเอวีเอส ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-18089-9